Wat is de Kijkwijzer?

FAQ >> Programmatie en filmaanbod >> Huidige pagina

De Kijkwijzer informeert ouders, begeleiders en kinderen tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

De Kijkwijzer pictogrammen zijn bedoeld ter voorlichting. Vanwege de overzichtelijkheid bestaat een Kijkwijzer advies nooit uit meer dan vier pictogrammen: één leeftijdspictogram en maximaal drie inhoudspictogrammen. De prioriteit ligt, mede op verzoek van ouders, bij de pictogrammen voor geweld, angst en seks.

Meer info vind je hier.