Kijkwijzer

Wat is het?

De Kijkwijzer informeert ouders, begeleiders en kinderen tot welke leeftijd een film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 14 jaar, 16 jaar en 18 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

De Kijkwijzer pictogrammen zijn bedoeld ter voorlichting. Vanwege de overzichtelijkheid bestaat een Kijkwijzer advies nooit uit meer dan vier pictogrammen: één leeftijdspictogram en maximaal drie inhoudspictogrammen. De prioriteit ligt, mede op verzoek van ouders, bij de pictogrammen voor geweld, angst en seks.

Bevat geen schadelijke elementen.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 6 jaar.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 9 jaar.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 12 jaar.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 14 jaar.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 16 jaar.

Mogelijk schadelijk voor kinderen onder 18 jaar.

Audiovisueel geweld

Angsteffecten

Seksuele inhoud

Grof taalgebruik

Discriminatie

Drugs en alcoholgebruik