Welke zalen zijn geschikt voor rolstoelgebruikers?

FAQ >> Bioscoopervaring >> Huidige pagina

De meeste zalen van Kinepolis zijn geschikt voor rolstoelgebruikers, maar een beperkt aantal is dit niet. Aspecten als onder andere zaallocatie (gelijkvloers, verdieping), breedte van door- en toegangen en zaalbereikbaarheid (trap, hellend vlak) bepalen of een zaal al dan niet voldoet aan de hoge eisen om vlot ontruimd te kunnen worden in een noodsituatie en of deze al dan niet geschikt is voor rolstoelgebruikers.
De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers van een bepaalde zaal staat per filmvoorstelling duidelijk aangegeven op kinepolis.be en in elke Kinepolis bioscoop.

Het is aangewezen vóór je bioscoopbezoek de website te raadplegen. Geen zorgen indien je je film om die reden niet kan bekijken op een bepaald vertoningstijdstip. De filmprogrammatie wijzigt regelmatig, zodat de meeste films ook in zalen vertoond worden die wel geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.