Kan ik mijn online aankoop via de Kinepolis webshop herroepen? Hoe kan ik mijn bestelling annuleren?

FAQ >> Online bestellen >> Huidige pagina

Ja, je hebt het recht je aankoop in de Kinepolis webshop te herroepen (annuleren) en je aankoopprijs en andere kosten (behoudens retourneringskosten) terug te krijgen, zonder opgave van reden. Dit heeft enkel betrekking op de aankoop van Kinepolis filmdoosjes en digitale voordeelkaarten (e-cards).

Termijn
Je herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed in bezit krijgt. Om de herroepingstermijn van 14 dagen na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Toepassingsgebied
Dit is alleen van toepassing op website-orders, niet voor aankopen rechtstreeks in een Kinepolis bioscoop of in een retail winkelpunt, zoals Dreamland of Total. Deze bepaling is bovendien niet van toepassing op zakelijke klanten, enkel op particuliere aankopen.

Hoe herroep ik mijn aankoop?
Indien je van je herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet je ons (dat is Kinepolis Group Belgium NV/SA, Moutstraat 132-146, 9000 Gent, kinepolis.be, webshop@kinepolis.be) hiervan met een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of email) op de hoogte stellen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het het herroepingsformulier (dat je via deze link vindt), maar bent daartoe niet verplicht. In elk geval dient de herroeping een duidelijke vermelding te bevatten van (1) zijn of haar wens om de aankoop te herroepen, (2) omschrijving van de Producten die de Klant wenst te herroepen, (3) kopie van de aankoopbevestiging, (4) e-mailadres gebruikt voor de aankoop en (5) vermelding van het rekeningnummer (BIC + IBAN) waarop terugbetaling kan geschieden.

Terugzenden van de goederen
Je dient het doosje (inclusief alle vouchers) onverwijld, maar in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt meegedeeld, op eigen kosten aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je moet de goederen terugzenden in dezelfde staat waarin je deze hebt ontvangen en je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard en kenmerken van de goederen vast te stellen. Kinepolis behoudt zich hierbij het recht voor om teruggestuurde filmdoosjes voor een gedeelte niet terug te betalen wanneer de verpakking geopend of beschadigd werd op een manier die verder gaat dan het controleren van het doosje.

Terugbetaling
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) . Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij alle goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Bij ontvangst van je terugzending controleren wij of de voucher(s) uit het filmdoosje reeds gebruikt is/zijn. Wanneer een of meerdere vouchers gebruikt blijken te zijn, wordt de terugbetaling van het volledige filmdoosje geweigerd en vervalt het herroepingsrecht. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen.

Naar het herroepingsformulier >