Reglement Kinepolis Student Card

ARTIKEL 1: OMSCHRIJVING

De Kinepolis Student Card is een (digitale) kaart uitgegeven door de Kinepolis Group die de houder van een actieve kaart toelaat te genieten van een lager tarief op het bioscoopticket van alle Kinepolis-bioscopen in België, en dit voor één ticket per dag. De Kinepolis Student Card geeft eveneens toegang tot andere voordelen. Deze voordelen zijn te vinden op de website www.kinepolis.be/students.

Deze kaart is gratis en kan worden verkregen na registratie op www.kinepolis.be/students. Je ontvangt je Kinepolis Student Card code via e-mail en kan deze ook terugvinden in je MyKinepolis profiel op www.kinepolis.be.
Bij je eerste gebruik zal je gevraagd worden om aan de controle post of aan de kassa van een Kinepolis bioscoop je eigen geldige studentenkaart van een officiële onderwijsinstelling voor te leggen ter controle. De kaart is bestemd voor de in artikel 2 vermelde personen.

De Kinepolis Student Card is nominatief en strikt persoonlijk. Ze mag niet worden doorgegeven aan derden. Kinepolis behoudt zich in de Kinepolis bioscopen het recht voor om op elk ogenblik na te gaan of de identiteit van de houder overeenstemt met de naam vermeld op de Kinepolis Student Card en het profiel gelinkt aan deze kaart. Kinepolis mag eveneens de officiële studentenkaart van de school of universiteit van de student controleren.

In geval van misbruik behoudt Kinepolis zich het recht voor de Kinepolis Student Card van de betreffende student te desactiveren.

ARTIKEL 2: BESCHIKBAARHEID KAART

De volgende personen kunnen een Kinepolis Student Card verkrijgen:

Studenten:

 • uit het hoger onderwijs (universitair of niet-universitair)
 • of die een zevende of specialisatiejaar volgen
 • of die avondonderwijs volgen,
 • die minimum 17 en maximum 30 jaar oud zijn gedurende het academiejaar in kwestie, 
 • en die aan de hand van een officieel document van hun school of universiteit kunnen bewijzen dat ze wel degelijk zijn ingeschreven in de voorbenoemde instelling.

De aanvraag van de Kinepolis Student Card begint bij een persoonlijk en uniek e-mailadres. De procedure om de kaart te verkrijgen is als volgt: 

 1. De student maakt een My Kinepolis account aan.
 2. De student vult het inschrijvingsformulier op www.kinepolis.be/students in met zijn persoonlijke gegevens.
 3. Kinepolis zendt een e-mailbericht ter bevestiging.
  1. In deze e-mail bevindt zich een unieke Kinepolis Student Card code. Na het ontvangen van deze e-mail kan de student onmiddellijk genieten van zijn korting op het bioscoopticket en de andere voordelen. Bij het eerste filmbezoek zal de student zijn officiële studentenkaart moeten voorleggen ter controle. 
  2. Indien de student al in het bezit is van een Kinepolis Student Card, dan kan hij deze heractiveren op www.kinepolis.be/students. De kaart kan dan onmiddellijk opnieuw gebruikt worden. Bij het eerste filmbezoek zal de student zijn officiële studentenkaart moeten voorleggen ter controle. 

De inschrijfperiode loopt elk academiejaar van mid september tot en met eind augustus of tot uitputting voorraad.

Kinepolis zal in de volgende gevallen niet in staat zijn een geactiveerde Kinepolis Student Card te verlenen:

 • ongeldig e-mailadres
 • het niet voorleggen van een geldige studentenkaart
 • 2 inschrijvingen onder hetzelfde e-mailadres
 • student die niet aan de bovenstaande omschreven voorwaarden voldoet.

Kinepolis kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van uitputting voorraad.

ARTIKEL 3: DEELNAME AAN DE WEDSTRIJDEN VAN DE KINEPOLIS STUDENT CARD NEWSLETTER

Dit geldt enkel en alleen voor studenten die in het bezit zijn van een actieve Kinepolis Student Card van het huidige academiejaar. De deelname aan de wedstrijden is uitsluitend mogelijk indien de student bij zijn inschrijving zijn toestemming heeft gegeven om de Kinepolis Student Card Newsletter te ontvangen.

ARTIKEL 4: DUUR

Van zodra de Kinepolis Student Card ontvangen, kan de student genieten van de voordelen van de kaart.  

De kaart is geldig gedurende het academiejaar 2021-2022, te weten van 21 september 2021 tot en met 30 september 2022. Daarna dient de kaart verlengd te worden.

De kaart is geldig gedurende het academiejaar 2022-2023, te weten van 26 september 2022 tot en met 30 september 2023. Daarna dient de kaart verlengd te worden.

ARTIKEL 5: VERLIES

De Kinepolis Student Card is uniek en persoonlijk. Je kan je digitale Kinepolis Student Card steeds terugvinden in je MyKinepolis profiel op www.kinepolis.be

ARTIKEL 6: VOORDELEN EN TARIEVEN 

Alle informatie betreffende de prijs van het bioscoopticket op vertoon van de Kinepolis Student Card, evenals de andere voordelen van de kaart, zijn vermeld op de website www.kinepolis.be/students. Kinepolis behoudt zich het recht de tarieven en voordelen ten alle tijde te kunnen wijzigen.

Kinepolis schenkt de houders van een Kinepolis Student Card een gratis filmticket wanneer ze op de dag van hun verjaardag of één van de twee dagen erna naar de film komen in een Kinepolis bioscoop in België. 
Om dit ticket te kunnen ontvangen moet je in het bezit zijn van een geactiveerde Kinepolis Student Card, ingeschreven zijn op de Kinepolis Student Card newsletter en de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan je verjaardag een online ticket gekocht hebben met het e-mailadres dat aan je account gekoppeld is.
Het gratis verjaardagsticket is raadpleegbaar via je My Kinepolis profiel wanneer je aan alle voorwaarden voldoet. De verzending van je ticket gebeurt vanaf 7 dagen voor je verjaardag. Om gebruik te maken van het ticket, kom je op de dag van je verjaardag of één van de twee dagen nadien naar het onthaal van een Kinepolis bioscoop in België met een print van de webpagina met barcode en je identiteitskaart. Je kan op dat moment gratis naar een film naar keuze.
Dit ticket is niet geldig voor evenementen en niet cumuleerbaar met andere acties. 

ARTIKEL 7: BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Als verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, verwerken wij jouw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor doeleinden en rechtsgronden zoals vermeld op onze Kinepolis website(s) onder de rubriek “Privacy Beleid”.

Voor meer informatie omtrent bijvoorbeeld onze dataretentietermijn, profilering, en gegevensoverdracht aan derden die tussenkomen bij de dienstverlening verwijzen wij je naar ons Privacy Beleid.

Je hebt het recht je te verzetten tegen bepaalde verwerkingen vermeld in ons Privacy Beleid door dit te selecteren via de daartoe voorziene functie in jouw My Kinepolis account. 

Je hebt eveneens een recht van inzage, verbetering, beperking, wissing en gegevensoverdraagbaarheid zoals beschreven in ons Privacy Beleid. Daartoe volstaat het dit te selecteren via de daartoe voorziene functie in jouw My Kinepolis account. Jouw gegevens kan je makkelijk zelf raadplegen en aanpassen door in te loggen op jouw My Kinepolis account. 

ARTIKEL 8: STOCK

In geval van uitputting van het totale aantal Kinepolis Student Cards, beëindigt Kinepolis de inschrijvingen en verwijdert het registratieformulier van haar website. De studenten worden verwittigd op de website www.kinepolis.be/students en geen enkele kaart zal nog uitgegeven worden.

ARTIKEL 9: REGLEMENT

De bevestiging van het inschrijvingsformulier brengt zonder enige beperking de instemming met onderhavig reglement met zich mee.