Wat is een escape room?

FAQ >> Algemene info >> Huidige pagina

Een escape room is een interactief spel waarbij een groep mensen in een kamer wordt opgesloten.
De deelnemers moeten door middel van het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen, en door het oplossen van puzzels en raadsels de kamer binnen de 60 min. proberen te ontsnappen.